Feeds:
Wpisy
Komentarze

Archive for the ‘Błędy wikipedystów’ Category

Jak precyzyjnie w Wikipedii określić granice dzielnicy ? Można i tak (wklejam mniej niż 1/7 tekstu):

– od strony wschodniej, od przecięcia granicy miasta z potokiem Malinówka w miejscu zejścia się granic pomiędzy obrębami geodezyjnymi 99 i 58 j.e. Podgórze (północno-wschodni narożnik działki 82/27(99P), na zachód do Węzła Łagiewnickiego im. Kard. Stefana Sapiehy południowym skrajem autostrady, południową stroną Węzła Łagiewnickiego im. Kard. S. Sapiehy na wschód, do przecięcia autostrady z rzeką Wilgą i granicy z Dzielnicą IX Łagiewniki-Borek Fałęcki Szczegółowy przebieg granicy na tym odcinku jest następujący: – północnymi granicami działek 82/27(99P), 82/25(99P), 256/2(99P), 80/6(99P), 80/4(99P), 79/2(99P), 78/6(99P), 78/4(99P), do północno-zachodniego narożnika działki 78/4(99P). Od północno-zachodniego narożnika działki 78/4(99P) na południowy zachód do południowej granicy działki 43 do ul. Blacharskiej (tj. do wschodniej granicy działki 251/3 dalej na południe, wschodnią granicą działki 251/3 do południowej granicy działki 251/3), na zachód ul. Blacharską (południową granicą działki 254/2 i południowo-zachodnią granicą działki 254/1) do ul. Hallera. W poprzek ul. Hallera, do północno-wschodniego narożnika działki 194/6 dalej na zachód północnymi granicami działek 194/6 i 194/8, północno-zachodnią granicą działki 194/8 dalej północno-zachodnią granicą działki 193/2 i na północ, a następnie na zachód północną granicą działki 187/1 na północ wschodnią granicą działki 167/5 do północnej granicy działki 166/8, którą na zachód do jej granicy zachodniej. Dalej na północny zachód południowo-zachodnią granicą działki 166/6, do działki 217/1(60P), dalej południowo-zachodnimi granicami działki 217/1(60P) na południowy zachód dalej na zachód w poprzek ul. Niebieskiej północnymi granicami działek 267/3(95P) i 53/1(95P), na południowy zachód północno-zachodnią granicą działek (62P).

Zaprawdę powiadam wam – precyzyjna jest Wikipedia.

Read Full Post »

Co można znaleźć w Wikipedii

Latem 1981 roku została w tym kościele poświęcona tablica dla uczczenia pomordowanych ofiar Katynia. Tablica ta była kilkakrotnie niszczona przez Służbę Bezpieczeństwa PRL. Obecnie wisi cała i na swoim miejscu. Niestety ludzie którzy ją tam powiesili albo się o nią w przeszłości troszczyli, w większości nie mogą się o nią więcej troszczyć (Np. Ksiądz Jerzy Popiełuszko – który był częstym gościem w kościele, albo górnik z kop. Rozbark Jan Rumpf który obchodziłby niedługo 59-te urodziny (08.04) ale już nie żyją (Jan Rumpf zmarł 19.08.1997 na obczyźnie). Inni też –  albo się rozjechali po kraju, albo wyjechali za granicę. Ich wyjazd nie znaczy ucieczkę albo zdradę ideałów. Najczęściej chcieli oni tylko pomóc swoim rodzinom. Ci którzy jeszcze żyją i mogą, teraz wracają, niejednokrotnie chcąc zrealizować swoje życiowe ideały. Pomóżmy im w tym. Nie odwracajmy się. Przecież to oni walczyli o dzisiejszą Polskę. To oni chcieli aby nie było kolejek w sklepach. Jak wielu innych też uwierzyłem wtedy Gierkowi i w moim młodzieńczym zapale myślałem, zbudujemy Polskę dla nas, dla zwykłych ludzi, gdzie szynka bedzie dostepna w zwykłym sklepie mięsnym, a nie w Komitecie PZPR i dla zwykłych zjadaczy chleba,- a mroczne odcinki komunizmu z lat czterdziestych dwudziestego wieku nie powtórzą sie w naszej ojczyźnie. Dlaczego to piszę?, Pod koniec lat 60, po ukończeniu zawodu i jednorocznym stażu okazało się, że pracy w wyuczonym zawodzie, w tym zakładzie, dla nas wszystkich nie ma. Na oddział Modelarni przyjeto 4 absolwentów, a reszta ok. 15 zostało rozlokowanych po innych oddziałach albo sie zwolnili. Ja dostałem się przez znajomości – kolega szkolny ojca był kierownikiem Oddziału – do OZR-u (Oddział Zaopatrzenia Robotniczego). Mieliśmy tam 2 Stołówki, Bar mleczny, i pięć kiosków spożywczych które musieliśmy zaopatrzyć. A oprócz tego, obsługę narad i zebrań głównie partyjnych, w naszym zakładzie. Jeszcze widzę te Budafoki, balerony, beczułki likworowe i inne smakołyki dla „wybranych”. Tu można było poczuć, że wszyscy są równi, ale… niektórzy są równiejsi. Zmieniło sie to, ale tylko na krótko po pierwszej naradzie, po dojściu Gierka do władzy. Dziś może nikt tego nie rozumie, ale wtedy dostęp do żywności to był jeden z podstawowych postulatów w celu przeżycia.

Read Full Post »